Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
WWF vaatii aluksiin kaksoispohjia

Jatkuvasti kasvava rahti- ja tankkialusliikenne on lisännyt onnettomuusriskiä Suomenlahdella.

Juhana Unkuri

Itämeri tulisi luokitella ympäristöjärjestö WWF:n mukaan kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa erityisen herkäksi merialueeksi.
    Luokittelu velvoittaisi öljyonnettomuusriskiä pienentäviin toimenpiteisiin ja sen nojalla voitaisiin kieltää joko osittain tai kokonaan vaarallisten aineiden kuten ydinjätteen merikuljetukset Itämerellä.
    Itämerellä liikennöiviin öljykuljetusaluksiin olisi lisäksi saatava mahdollisimman nopeasti alusten turvallisuutta parantava kaksoispohjapakko. Asiaa käsitellään parhaillaan IMO:ssa. Kaksoispohjapakko tulisi voimaan kuitenkin vasta 15 vuoden kuluttua, jota järjestö pitää liian hitaana aikataluna.
    WWF linjasi tavoitteitaan tiistaina Öljyä lainelle? -seminaarissa Helsingissä. WWF:n järjestämässä tilaisuudessa käsiteltiin Itämeren öljyonnettomuuden riskejä ja Suomen roolia riskien vähentäjänä.

Liikenteen solmukohta
Jatkuvasti kasvava rahti- ja tankkialusliikenne on lisännyt huomattavasti ympäristö- ja alusonnettomuusriskiä Suomenlahdella, kertoi VTT:n erikoistutkija Jorma Rytkönen. Alusliikenteen kasvu johtuu muun muassa Venäjän ja Viron uusista satamahankkeista sekä nykyisten satamien uudistamisesta.
    "Myös Suomen satamien tavaraliikenne on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Lisäksi Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne on lisääntynyt. Nopeiden matkustaja-alusten ja Suomenlahden itäosan satamiin suuntaavien rahti- ja tankkialusten reitit risteävät, mikä lisää onnettomuusriskiä."
    Meriturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla Itämerelle alusten ohjaus- ja informaatiojärjestelmiä. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt, että meriliikenne ohjattaisiin Suomenlahdella yksisuuntaisille, erillisille kaistoille.

Suomalaisalukset kunnossa
Ministeriötä seminaarissa edustaneen merenkulkuneuvos Raimo Kurjen mukaan yksirunkoisia öljysäiliöaluksia tulisi poistaa käytöstä nopeutetulla aikataululla.
    "Yleissääntönä voidaan pitää sitä, että alukset tulee saattaa vaatimukset täyttäviksi tai poistaa käytöstä 25 vuoden iässä. Suomen lipun alla purjehtivat säilöalukset ovat jo pääsääntöisesti kaksirunkoisia, eikä ehdotus aiheuta ongelmia suomalaisille varustamoille", Kurki selvitti.

Tähtäimessä Itämeri-ohjelma
Öljyä laineille- seminaari liittyi WWF:n käynnistämään viisivuotiseen Operaatio Merenneitoon, jonka aikana järjestö nostaa vuosittain esiin tärkeitä Itämeren suojeluun liittyviä kysymyksiä.
    WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Elisabeth Rehn totesi seminaarin avauspuheessaan, että WWF pyrkii vaikuttamaan Itämerta koskeviin päätöksiin muun muassa osallistumalla hallituksen kansallisen Itämeri-ohjelman valmisteluun.
    "Haluamme myös kasvattaa kansalaisten, erityisesti nuorten, tietoisuutta Itämeren tilaan vaikuttavista tekijöistä", Rehn kertoi. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO