Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Yleiset syyt pakottavat

Vuosaaren satama pitää rakentaa, kun niin on kerran tullut päätettyä.

Jyrki Räikkä

Kun ympäristöministeriö pyysi tammikuun alussa liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa Vuosaaren satamahankkeesta, liikenneministeriön virkamiehet olisivat mieluummin vaalineet uudenvuodenlupauksiaan ylitöiden välttämisestä kuin pakertaneet lausuntoa kokoon. Tiistaina julkistettua mietintöä selatessa saattaa miltei kuulla liikenneministeriön virkamiesten revanssihenkisen sadattelun: kun liikenneministeriö kerran väkisin vänkää lausuntoa, niin saamansa pitää! Liikenneministeriö ei siis tyytynyt pysymään lestissään, vaan katsoi asiakseen arvioida hanketta paitsi liikenteen, myös terveyden ja ympäristön kannalta. Näistäkään näkökohdista ministeriöllä ei ole hankkeesta kuin hyvää sanottavaa.
    Liikenneministeriö muutti taannoin nimensä liikenne- ja viestintäministeriöksi. Lausunnon perusteella vaikuttaa siltä, että se haluaa laajentaa elintilaansa varsinaiseksi renessanssi-ihmisten keskusvirastoksi: liikenne-, ympäristö- ja terveysministeriöksi.

Vuosaaren satamaan pyrkivään laivaan on lastattu niin suuria odotuksia, että asian perinpohjainen ja aikaa vievä käsittely tuottaa hankkeen malttamattomille puuhamiehille suurta tuskaa. Kiistan ytimessä on sataman vaikutus läheisiin Natura-alueisiin, Mustavuoren lehtoon ja Östersundomin lintuvesiin. Valtioneuvosto aliarvioi jo kerran Naturan voimaa, kun se otti omiin käsiinsä oikeuden arvioida satamahankkeen luontohaittoja ja määritteli ne vähäisiksi. Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt valtioneuvoston kompetenssia asiassa, vaan palautti asian ympäristöministeriön valmisteltavaksi.
    EU-komission ennakkolausuntoa ei tarvitse pyytää, jos hankkeella katsotaan olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, yleiseen turvallisuuteen ja ympäristöön. Kun vaikutusten laadusta epäilemättä esiintyy vaihtelevia tulkintoja ja päätöksestä on odotettavissa valituksia, valtioneuvoston kannattaisi pidättäytyä tuomarin roolista omassa asiassaan ja kysyä komission kantaa joka tapauksessa. Muuten Vuosaaresta saattaa tulla uusi Vuotos, jonka tiimoilta käydään loputonta kirjeshakkia Natura-vaikutuksista huolestuneen komission ja linjaansa jääräpäisesti puolustavan hallituksen välillä.

Liikenneministeriö käyttää Vuosaari-lausunnossaan politiikan muista yhteyksistä kovin tuttua kieltä. Talouspoliitiikan retoristen perinteiden mukaisesti Vuosaaren satamahankkeelle ”ei ole vaihtoehtoa”. Nostalgisia muistoja itäorientoituneen ulkopolitiikan saralta taas nostattaa ministeriön muotoilu, jonka mukaan sataman rakentamiselle Vuosaareen on ”yleisen edun kannalta erittäin pakottavia syitä”.
    Todellisuudessa Vuosaari ei ole ainoa vaihtoehto uuden sataman paikaksi, vaikka se onkin aiemmissa selvityksissä nostettu ykkösvaihtoehdoksi – nyttemmin etenkin Kantvik on nostanut päätään esiin. On huomattava, että liikenneministeriön Vuosaaren vaakaan laskemat ympäristöperusteet, joista painavin on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, liittyvät pikemminkin Sörnäisten ja Länsisataman muuntamiseen asuinalueiksi kuin siihen, että satama siirretään Vuosaareen. Yksi vaihtoehto on myös sataman rakentamatta jättäminen ja maan muiden satamien hyödyntäminen.
    Toinen kysymys on se, miltä kantilta asiaa ajatellaan, kun puhutaan Vuosaaren sataman rakentamisen tuottamasta yleisestä edusta. Puhutaanko siis luonnon vai teollisuuden, Helsingin kaupungin vai suomalaisten, kantakaupungin asukkaiden vai itähelsinkiläisten edusta? o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO