Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Tasa-arvohallinto haluaa kasvattaa lihaksiaan

Tapausten käsittely on jäänyt työkiireiden vuoksi vähälle sosiaali- ja terveysministeriössä.

Vesa Sisättö

Tasa-arvoasioiden hallinto aiotaan laittaa uuteen uskoon. Sosiaali- ja terveysministeriö hakee ensi vuoden budjettiin varoja kolmen virkamiehen palkkaamiseen uutta yksikköä varten. Määrärahat uusiin virkoihin olivat jo tämän vuoden budjetissa, mutta ne vedettiin yli viime syksyn budjettiriihessä.
    Uudistuksessa nykyinen tasa-arvoasiain valtuutetun toimisto jaettaisiin kahtia. Uusi yksikkö ottaisi tasa-arvopolitiikan ja lainsäädännön valmistelun tehtäväkseen. Myös lukuisat kansainväliset tehtävät tulisivat sen vastuualueelle. Uusi yksikkö saattaa aloittaa toimintansa jo tänä keväänä.
    Uudistuksella pyritään siihen, että tasa-arvovaltuutetun toimisto voisi keskittyä jatkossa varsinaiseen tehtäväänsä, tasa-arvolainsäädännön valvontaan ja tasa-arvon edistämiseen.
    ”Tällä hetkellä osa tasa-arvovaltuutetun toimiston niin sanotun lainvalvontapuolen työntekijöistä joutuu käyttämään jopa 50–60 prosenttia työajastaan ministeriön tehtäviin. Toimiston työntekijät ovat olleet jaksamisensa rajoilla”, kertoo toimistopäällikkö Päivi Romanov.

Valvontatehtäviin lisää aikaa
Vuosittain tasa-arvovaltuutetun toimistoon tulee noin 200 juttua lausuntopyyntöä varten.
    ”Työkiireen vuoksi juttujen käsittelyaika on venynyt jopa yli vuoteen. Tämä on hankalaa, sillä tasa-arvolain mukaan kanne pitäisi nostaa tuomioistuimessa vuoden aikana. Koska käsiteltävät asiat liittyvät usein työelämän ristiriitoihin, olisi suotavaa että kansalaiset saisivat vastauksen nopeammin, esimerkiksi puolessa vuodessa”, sanoo tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.
    Uudistuksen jälkeen tasa-arvovaltuutettu voisi hyödyntää jatkossa paremmin myös tasa-arvolautakuntaa. Tasa-arvolautakunta on tuomioistuintyyppinen elin, joka voi antaa esimerkiksi työnantajia sitovia päätöksiä.
    ”Ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu aloitti virassaan vuoden 1987 alussa. Koko aikana valtuutettu on voinut viedä vain yhden tapauksen tasa-arvolautakunnan ratkaistavaksi”, Romanov sanoo.
    ”Tällä hetkellä tasa-arvovaltuutettu ei ole pystynyt avustamaan yksityishenkilöitä tuomioistuimissa, joka olisi mahdollista. Myös tasa-arvoasioiden edistäminen on voinut kärsiä hieman”, Pirkko Mäkinen kertoo.

Asema selkenee
Toinen syy uudistukseen on lainsäädännön valmistelun ja valvonnan eriyttäminen eri yksiköihin. Tällä hetkellä nämä molemmat tehtävät ovat olleet tasa-arvovaltuutetun toimistolla. Asiantuntijat ovat pitäneet tilannetta ongelmallisena.
    Nykyinen tilanne on aiheuttanut jääviysongelmia tasa-arvovaltuutetun toimistolle. Toimisto on joutunut valvontatehtävässään joskus jopa tutkimaan oman ministeriönsä päätöksiä.
    ”Uusi yksikkö selkeyttäisi tilannetta. Tasa-arvovaltuutetun toimisto olisi sen jälkeen selkeämmin osa valvovaa asiamiesjärjestelmää samaan tapaan kuin tietosuojavaltuutettu ja kuluttaja-asiamies”, Romanov sanoo. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO