Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Sähkö on liian halpaa

Ydinvoima voi olla osakkeenomistajien, muttei yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ratkaisu.

Joonas Pörsti

Energiavaltaisen teollisuuden ydinvoimalahakemus on edennyt teollisuuden kannalta lupaavaan välivaiheeseen. Ammattiyhdistysliikkeen suuret keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava jättivät yksi vuorollaan ydinvoimalahanketta puoltavan lausunnon. Valtioneuvosto päättää, onko viidennen ydinvoimalan rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tämän jälkeen – mahdollisesti ensi syksynä – eduskunta ratkaisee ydinvoimalan kohtalon äänestyksellä.
    Teollisuudella on isot kortit pelissä, sillä ydinvoimalahanketta tarkastellaan tällä kertaa toisena kansallisen ilmasto-ohjelman päävaihtoehdoista. Ilmastostrategian mukaan teollisuuden kasvavan energiantarpeen ja Kioton ilmastosopimuksen muodostaman yhtälön ratkaisuun tarvitaan joko ydinvoimaa tai maakaasua. Teollisuus kampanjoi ydinvoiman puolesta, koska Venäjän maakaasun toimituksiin ja hintoihin liittyy sen mukaan liian suuria epävarmuuksia.

Teollisuus haluaa ydinvoimaa, koska se on hieman maakaasua halvempaa. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, olisiko tästä hintaedusta hyötyä kenellekään muulle kuin teollisuusyhtiöiden ulkomaisille ja kotimaisille osakkeenomistajille, joille yhtiöiden voittoja jaetaan osinkoina.
    Maakaasuvaihtoehto nostaisi teollisuuden sähkölaskua kauppa- ja teollisuusministeriön kokoamien laskelmien mukaan noin miljardilla markalla vuodessa ydinvoimavaihtoehtoon verrattuna. Jos summan jakaa teollisuusyhtiöiden kesken, lisälasku olisi suurimmillekin yhtiöille korkeintaan sata tai kaksi sataa miljoonaa markkaa. Viime vuonna esimerkiksi UPM–Kymmene ja Stora Enso tekivät tulosta yli kymmenen miljardia markkaa kumpikin. Näissä oloissa maakaasulaskulla ei olisi suurtakaan vaikutusta yhtiöiden kilpailukykyyn.
    Kuluttajat ja palvelusektori joutuvat kantamaan osansa ilmastostrategian energialaskusta, mutta saavat valtaosan panoksestaan takaisin, kun valtio keventää työn verotusta korotettujen energiaverojen vastapainoksi. Tämä ei voi olla vaikuttamatta myönteisesti työvoimavaltaisten palvelualojen työllisyyteen.

Ydinvoima ja maakaasu ovat kumpikin pitkällä tähtäimellä kestämättömiä energiantuotantoratkaisuja. Näistä kahdesta maakaasu on kuitenkin parempi vaihtoehto, koska siihen sisältyy lupaus muutoksesta. Jos eduskunta äänestää ydinvoiman puolesta, investoinnit uusiutuviin energialähteisiin hidastuvat Suomessa vuosikausiksi ja päättäväisempiä askelia ottavat Euroopan maat saavat etumatkaa tulevaisuuden energiantuotantokomponenttien kehittelyssä.
    Suomen kaltaisen vauraan maan tulisi osallistua uuden energiateknologian kehittämiseen jo siitäkin syystä, ettei kehitysmaiden tarvitsisi turvata talouskasvuaan fossiilisilla polttoaineilla tai ydinvoimalla, joka voi aiheuttaa väärissä käsissä ikävää jälkipyykkiä tuleville sukupolville.

Ekologisesti kestävän kehityksen suurimpia jarruja on ollut energian alhainen hinta, joka hidastaa investointeja uusiutuviin energialähteisiin, kuten tuulivoimaan. Sosiaalisesti kestävää kehitystä taas jarruttelee verotuksen painottuminen työntekoon energian sijasta.
    Kun energian hinta ei ole teollisuudellekaan elämän ja kuoleman kysymys, sitä on saatava korotettua tavalla tai toisella, kunnes uusi energiateknologia on kilpailukykyistä vanhan kanssa. Maakaasun tuoma hinnankorotus ei välttämättä vielä riitä, mutta hyvä alku sekin. Uuden teknologian läpimurtoon voi mennä 10–20 vuotta. Sen jälkeen voimme taas nauttia edullisesta sähkövirrasta hyvällä omallatunnolla. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO