Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Nopeat vuorot houkuttelevat väkeä bussiin

Joukkoliikenne hakee keinoja matkustajamäärien lisäämiseksi. Palvelujen kasvava tarve on pistänyt liikennöitsijät ja kuljettajat koville.

Anna Tommola

Useiden eri kaupunkien paikallisliikennekokeilut osoittavat, että palvelujen parantaminen lisää joukkoliikenteen käyttöä selvästi. Keväällä päättyvän Joukkoliikennekokeilujen toinen aalto -projektin kehittämishankkeissa on muun muassa nopeutettu matkoja, lisätty vuoroja, tehty tariffikokeiluja, parannettu tiedotusta ja vaihdettu kalustoa matalalattiaisiin.
    Kun esimerkiksi matka-aikaa Vantaan Ilolasta Helsinkiin leikattiin neljännes, parannus houkutteli matkustajia jopa viidenneksen enemmän, tekniikan ylioppilas Riku Nevala kertoo.
    Nevala tutki teknillisessä korkeakoulussa, miten Oulun, Jyväskylän, Turun, Kuopion, Vantaan ja Espoon erilaiset kokeilut vaikuttivat. Matkustajamäärät kasvoivat enemmän tai vähemmän kaikissa, ja erityisesti vuorovälien ja matka-ajan lyhennykset osoittautuivat tehokkaiksi houkutuskeinoiksi.
    ”Absoluuttisesti suurimmat lisäykset olivat Oulun kokeilussa, missä vuoroväliä lyhennettiin päiväliikenteessä puolesta tunnista 15 minuuttiin”, Nevala kertoo. Muutosten kannattavuutta bussiyrittäjälle ei tässä yhteydessä tutkittu.

Kaikki keinot käyttöön
Projektin toteuttaneen Suomen Paikallisliikenneliiton toimitusjohtaja Tero Anttila kertoo, että infrastruktuuriin liittyviä kokeiluja olisi odotettu mukaan enemmän.
    ”Liikennevalo- ja kaistaetuisuuksien saaminen joukkoliikenteelle on tärkeätä. Myös matkustajainformaation lisääminen on hyvin ratkaiseva asia, jota kahden vuoden kokeilulla ei vielä tyhjentävästi käsitellä”, Anttila sanoo.
    Kuntaliiton liikenneinsinööri Silja Siltala kehuu toisen aallon kokonaisvaltaista näkökulmaa oikeansuuntaiseksi.
    ”Matkustajia ei houkutella vain esimerkiksi lipunhintoja alentamalla, vaan otetaan käyttöön koko laaja repertuaari keinoja, joilla palveluja parannetaan”, Siltala sanoo.
    Kaikkia keinoja joukkoliikenteen kehittämiseksi ei Siltalankaan mielestä ole ammennettu tyhjiin. Esimerkiksi pienissä kunnissa voidaan kehittää pienkaluston käyttöä ja palveluliikenteen tilausten ja reittien yhteensovittamista uuden tiedonvälitystekniikan avulla. Myös taksi- ja linja-autoyrittäjien sekä VR:n yhteistyötä tulisi lisätä, jotta matkaketjut saataisiin sujumaan saumattomammin.

Harrastusmatkat takkuilevat
Siltalan mielestä kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa riittäisi tehtävää, jotta kulttuuri- ja urheilukohteet olisivat paremmin joukkoliikenteen tavoitettavissa. ”Eniten ärsyttää, että lasten ja nuorten harrastuspaikat sijoitetaan niin, ettei niihin pääse bussilla tai pyörällä.”
    Vapaa-ajan matkoilla joukkoliikennettä käytetään selvästi vähemmän kuin työmatkoilla. Kuitenkin jo suurin osa helsinkiläisten päivittäisistä matkoista on vapaa-ajan liikennettä.
    Helsingin kaupungin liikuntaviraston, liikennelaitoksen ja ympäristökeskuksen selvityksen mukaan ulkoilu- ja liikennekohteisiin kulkeminen vaikkapa bussilla on hankalaa: lähimmät pysäkit saattavat olla kaukana ja opastus puutteellista. Lisäksi harrastukset painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin vuoroja on harvassa.
    ”Laskelmat, joiden perusteella aikataulut luodaan, tehdään ruuhka-aikoina. Vapaa-ajan liikenteestä ei ole oikeastaan edes tietoa”, tutkija Vilja Tähtinen kertoo.
    Tähtinen selittää huonon tarjonnan kertautuvan vielä niin, etteivät ihmiset edes yritä käyttää joukkoliikennettä, koska tietävät tarjonnan heikoksi. Vaikka laskentoja tehtäisiin iltaisin, tietty piilokysyntä jäisi siten näkemättä.
    Tähtisen mielestä yhteistyötä ja tiedonkulkua matkakohteiden ja liikennöitsijän välillä tulisi parantaa. Harrastuspaikoissahan nähdään, milloin väkeä liikkuu sen verran, että vuoroja kannattaisi tihentää. Liikuntapaikoissa olisi myös hyvä olla aikataulut esillä.
    ”Nämä ovat hirveän pieniä asioita. Niitä ei ole ehkä tultu edes ajatelleeksi”, Tähtinen sanoo.

Vähät kuskit tiukoilla
Liikennöitsijöiden kannalta joukkoliikennejärjestelyissä on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Useat kunnat ovat siirtyneet joukkoliikenteen kilpailuttamiseen, ja tukien maksuperusteita on muutettu.
    Etenkin muuttoliikkeen paisuttamalla pääkaupunkiseudulla liikennöitsijöiden suurin ongelma on tällä hetkellä kuljettajapula. Palvelujen tarve kasvaa kaiken aikaa. Liikenteen ruuhkautuessa vähät kuskit joutuvat koville ja työvuorot ovat usein hankalat.
    ”Tilanne on kyllä kiristänyt kuljettajien työympäristöä. Toisaalta alalla on nyt mahdollisuuksia, kuljettajille riittää töitä”, Tero Anttila sanoo.
    Paikallisliikenneliitto ja pääkaupunkiseudun bussiyhtiöt hakevat parhaillaan satoja uusia kuljettajia rekrytointikampanjan avulla. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO