Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 3.3.2000

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Runeberginkatu 5 B, 9. krs
00100 Helsinki
Fax: (09) 5860 4124
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Piste kesähakkuille

Metsätalouden moraali on nostettava esiin tulostavoitteiden takaa.

Vihreä Lanka kirjoitti 21.1.2000 kesähakkuista. Haluaisin tuoda esiin muutamia uusia, jutussa mainitsematta jääneitä näkökohtia. Keskeisimmät luonnon- ja eläinsuojelujärjestöt sekä Ekometsätalouden liitto ovat käynnistäneet valtakunnallisen kampanjan kesähakkuiden lopettamiseksi. Kampanjan tavoitteena on, että hakkuut lopetetaan 15.4. ja 31.7. väliseksi ajaksi.
    Metsäyhtiöt pitävät odotetusti kiinni nykyisestä käytännöstä. Painavimpina nostetaan esiin tuotannolliset syyt eikä kesäkorjuulle nähdä varteenotettavia vaihtoehtoja. Tilanne on tuttu: luonnolle vahingolliset käytännöt vakiintuvat puolivahingossa, perustelematta ja tutkimatta.
    Totta on, että paperi- ja massateollisuus vaatii raaka-aineekseen tuoretta puuta vuoden ympäri, koska kuiva puu ei sovi nykyisiin menetelmiin: kuivan puun käyttö lisäisi energian ja kemikaalien kulutusta tehtaissa. Kesähakkuut eivät kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto puuvirran turvaamiseksi. Vaihtoehtoja kesäkorjuulle kehitellään koko ajan. Tulokset esimerkiksi lumivarastoinnista ovat jo kokeiluvaiheessa osoittautuneet varsin lupaaviksi.
    Varsinainen syy puun kesäkorjuuseen onkin 1970-luvun alussa alkanut konekorjuu ja kalliit monitoimikoneet. "Miljoonamotot" joutuisivat kesällä seisomaan käyttämättöminä, jos kesähakkuista luovuttaisiin. Useissa muissa maissa, kuten Ruotsissa, puu korjataan pääosin maataloustraktoreilla, joita sulan maan aikana käytetään luonnollisesti muissa töissä. Miksei Suomessa?
    Lisääntymisaikana tehdyt hakkuut tuhoavat väistämättä osan vuoden jälkeläistuotosta. Etenkin uhanalaisille lajeille – joiden elinympäristöjä koko ajan kutistetaan ja pilkotaan yhä pienempiin osiin – yhdenkin poikasen menetys saattaa olla liian kova isku lajin tulevaisuudelle.
    Eräs metsäteollisuuden edustaja on torjunut ehdotuksen kesähakkuiden lopettamisesta toteamalla ongelman olevan "lähinnä moraalinen". Eikö metsäteollisuudella siis ole moraalia? Tuollaisilla kommenteilla metsäteollisuus murentaa tehokkaasti muutenkin läpinäkyväksi harsuuntuneen uskottavuutensa.
    Kesähakkuut ovat puistattava esimerkki metsätalouden piittaamattomuudesta. Ihmisellä on eettinen vastuu rauhoittaa lisääntymisaika häiriöiltä. Moraali on nostettava esiin myös metsätalouden tulostavoitteiden takaa. Rauhoitettujen eläinten vahingoittaminen ja häiritseminen, etenkin lisääntymisaikana, on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä.
    Lain sisällä on kuitenkin melkoinen ristiriita: rauhoitussäännökset eivät estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen. Metsätalous on tutkimusten mukaan suurin yksittäinen elinympäristöjen tuhoaja ja monimuotoisuuden vähentäjä, mutta silti sille annetaan erityisoikeus olla välittämättä käynnissä olevista pesinnöistä.
    Metsäteollisuus väittää, että kesähakkuista luopuminen on mahdotonta. Yhtä mahdotonta teollisuudelle oli taannoin luopuminen paperin kloorivalkaisusta. Nyt siitä on kuitenkin luovuttu – kyse on loppujen lopuksi vain asenteista. Sama pätee kesähakkuisiin.

Hanna Savisaari
savisaari@sll.fiETUSIVULLE