Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 

Pastajuhlia ja kyykkäkilpailuja

Ryhmäkurin puute edellyttää yhteishenkeä.

Irina Krohn

Vihreään yhteiskunta-ajatteluun kuuluu keskeisenä sosiaalisen pääoman käsite. Ilman yhteisöllisyyden kokemusta ei ole yhteisöjä, on vain ihmisrykelmiä tai tihentymiä. Sosiaalista pääoma kasvattavat muun muassa kansalaisjärjestöt, sukuseurat, nappulaliigat tai vaikkapa vapaaehtoistyöhön perustuvat mummokamarit.
    Huoli sosiaalisen pääoman köyhtymisestä on myös yksi keskeinen argumentti usean vihreän, ja myös kirkon, esittämässä kritiikissä, joka on kohdistettu sunnuntain arkisemmaksi muuttamista vastaan.

Vihreät toimijat ymmärtävät siis makrotasolla yhteishengen merkityksen. Kunnallisvaalien voiton jälkeen on entistä tärkeämpää, että ymmärrämme ja rakennamme yhteishenkeä myös keskinäisessä toiminnassamme. Liike, jonka yksi voima on ollut juuri ryhmäkurin puute, tarvitsee aivan eritytyistä huolellisuutta aitojen yhteisten tavoitteiden luomiseksi.
    Perinteisen puoluepamppukomentelun puute on tuonut vihreiden pariin korkean yksilömoraalin ja idealistisen maailmankuvan omaavia ihmisiä. Muutaman sellaisen olemassaolo valtuustossa kuin valtuustossa on ollut jo voitto päätöksenteon monimuotoisuudelle, sillä juuri nämä ihmiset ovat osanneet tuoda keskusteluun toisenlaisia argumentteja tai ratkaisumalleja. Valtuustojen ja lautakuntien enemmistön tahdon varassa on ollut, miten nämä otetaan huomioon ratkaisuja tehtäessä.

Valtakunnan tasolla hallituspuolueena oleminen on tarkoittanut sitä, ettemme vain esitä vaihtoehtoja, vaan olemme vastuullisina mukana niistä päättämässä ja niitä loppuun saakka ajamassa. Vaalivoiton myötä yhä useammassa kunnassa vihreät istuvat kaupunginhallituksissa useamman jäsenen voimin.
    Meidän reaalinen poliittinen painoarvomme tulee nyt myös siitä, kuinka hyvin me itse yhtenäisesti ajamme esittämiämme asioita. Vihreiltä johtajilta vaaditaan nyt aivan uudenlaisia poliittisen johtajuuden ominaisuuksia. Kunnassa johtajan täytyy saada kaikkien näkemykset esiin ja muodostettua niistä sellainen toimintaohjelma , jonka taakse kaikki voivat asetettua.

Toivon, että ympäri Suomea uudet valtuustoryhmät ja lautakuntien jäsenet käyttävät paljon aikaa toisiinsa tutustuen; saunaillat, pastajuhlat tai kyykkäottelut ovat kaikki hyviä apuvälineitä. Kokemuksesta tiedetään, että yhteinen hiki, yhteinen ateriointi sekä yhteiset onnistumiset – ja epäonnistumiset – luovat yhteishenkeä.
    Valtuustoryhmien johtoon ja vihreiksi neuvottelijoiksi tarvitaan nyt ihmisiä , jotka oikeasti sietävät vihreiden sisäistä biodiversiteettiä. Meidän, jotka toimimme rivivaltuutettuina pitää erikoisesti ponnistella kertoaksemme ajoissa ajatuksemme. Toisaalta meidän on uskottava toisiimme niin paljon, että siedämme sen, ettei oma poliittinen lempilapsemme ole aina prioriteettilistan ensimmäisenä.
    Jos me onnistumme tässä uuden poliittisen ja sosiaalisen pääoman rakentamisessa, on se sellainen vihreä vallankumous, että luulen siitä ainakin pari väitöskirjaa vielä väsättävän. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO