Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Aika ei ole kypsynyt laatutupolle

Tuponeuvotteluissa työelämän laadun kehittäminen jäi jälleen palkkoja koskevien kysymysten varjoon.

Satu Elo

Syksyn tulopoliittisten neuvottelujen kynnyskysymykseksi on noussut akateemisten palkansaajien järjestön Akavan esittämä vaatimus niin sanotusta koulutuspalkkaerästä. Koulutuspalkkaerä toisi erillisen palkankorotuksen niille, joiden palkka jää vaativasta työstä ja pitkästä koulutuksesta huolimatta alle suomalaisten keskiansion, joka on noin 11600 markkaa kuukaudessa.
    Vihreiltä liikenee sympatiaa akavalaisten vaatimuksille. ”On erittäin positiivista, että tällainen vaatimus nousi tupo-neuvotteluissa esiin”, Vihreän liiton puoluesihteeri Ari Heikkinen kiittelee. ”Lisäksi tarvittaisiin erillinen naispalkkaerä paikkaamaan hoitoalojen palkkojen jälkeenjääneisyyttä.”
    Heikkinen olisi kuitenkin toivonut, että palkkakysymysten ohella myös työelämän laatuun sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen vaikuttavat kysymykset olisivat edenneet neuvotteluissa voimakkaammin. Viime keväänä Heikkinen esitti työmarkkinaosapuolille suunnatuissa vapputerveisissään, että tänä syksynä solmittaisiin niin sanottu ”laatu-tupo”, jossa nämä kysymykset olisivat keskeisesti mukana.

Työajat uusiksi?
Stakesin tutkijan Johanna Lammi-Taskulan vuosi sitten julkaiseman raportin mukaan suomalaisten palkansaajien yleisin työajan uudelleen järjestämistä koskeva toive kohdistuu niin sanottuun säästövapaaseen. Palkansaajat muuttaisivat mielellään pitämättä jääneet lomat ja kasautuvat ylityötunnit pidemmiksi vapaiksi.
    ”Monet väsyvät loputtoman työtaakan alla ja kokevat tarvitsevansa palautumiseen pidempää vapaata”, Lammi-Taskula toteaa. ”Toisaalta työt voisi tietysti järjestää niinkin, ettei tällaista tarvetta pääsisi syntymään. Esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhdistämisen kannalta työpäivien lyhennyksistä saattaisi olla enemmän hyötyä kuin pitkistä vapaista.”
    ”Uuden tupo-paketin suurin ongelma on se, että siitä puuttuu kokonaan työajan lyhentäminen”, Heikkinen moittii.

Perhevapaista lisäselvityksiä
Neuvotteluissa nousi kuitenkin esiin joitakin laatu-tupon tavoitteita. Työntekijöiden jaksamiskysymyksistä sekä pätkä- ja silpputyöläisten asemasta on keskusteltu. Perhevapaisiin liittyvien asioiden lisäselvityksistä on sovittu.
    ”Esillä on ollut vanhempainloman isälisä sekä työnantajan vastuu perhevapaiden kustannuksista”, Heikkinen toteaa. ”Tämä osoittaa, että näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti, vaikkei mitään nopeaa muutosta nyt olekaan luvassa.”
    Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ulla Anttilan mukaan työelämän laatuun liittyvien kysymysten nouseminen keskeisempään asemaan ei näytä todennäköiseltä.
    ”Laatu-tupon tekijät ovat käytännössä liian kaukana tupon todellisesta maailmasta. Vaikka neuvotteluissa on puhuttu myös vuorotteluvapaista ja sen tyyppisistä kysymyksistä, ratkaisut painottuvat selkeästi palkkakysymyksiin”. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO