Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Taistojen tiellä

Kauppa- ja teollisuusministeriö ei ole arvovapaan totuuden haltija, vaikka sellaiseksi julistautuisi.

Jyrki Räikkä

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre (sd.) sekä ympäristöministeri Satu Hassi (vihr.) ovat runsaan viikon ajan harrastaneet vilkasta viestien vaihtoa median välityksellä. Keskustelu ryöpsähti valloilleen, kun Hassi arvosteli Kauppalehdessä kauppa- ja teollisuusministeriötä (KTM) tarkoitushakuisten kansallista ilmasto-ohjelmaa koskevien laskelmien esittämisestä julkisuudessa.
    Hassin tulilinjalla on ollut erityisesti KTM:n ylijohtaja Taisto Turunen, joka esitteli pari viikkoa sitten kauhuskenaarioita siitä, kuinka kalliiksi uuden ydinvoiman rakentamatta jättäminen ja siitä seuraavat energiaverojen korotukset tulevat suomalaisille kotitalouksille. Hassin mukaan Turusen laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että energiaveron noston kautta tuloveroa voidaan vastaavasti laskea. Hassi on myös kummastellut KTM:n arvioiden eloisuutta: kustannusarvio on jopa puolittunut parissa päivässä, kun ensin julkisuudessa levitellyt on tuotu tarkistuslaskennan kautta Kioto-ministeriryhmän analysoitaviksi.
    Mönkäre on käynyt vastahyökkäykseen ja korostanut, että ilmasto-ohjelmaa valmistellaan hyvässä yhteistyössä muiden ministeriöiden – myös ympäristöministeriön – kanssa. Ministeriönsä laskelmien kaikinpuolista pyyteettömyyttä, vilpittömyyttä ja avoimuutta korostavan Mönkäreen mukaan verotulojen käyttö on poliittinen kysymys, johon virkamiestyöryhmän ei kuulukaan ottaa kantaa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö näyttää varaavan itselleen oikeuden määritellä, milloin ilmasto- ja energiapoliittiset ulostulot edustavat absoluuttista faktaa ja milloin ideologisille vääristymille altista politiikkaa. Epäpoliittiseen asiantuntijarooliin linnoittautuminen on onnistuessaan kätevä ratkaisu, sillä se antaa mahdollisuuden ajaa energiapoliittisia ratkaisuja eräänlaisella Troijan hevosen taktiikalla.
    On kuitenkin selvää, kenen joukoissa KTM seisoo – siitäkin huolimatta, että ministeriön johtorooli kansallisen ilmasto-ohjelman valmistelussa on antanut mahdollisuuden verhota energiapoliittisia pyyteitä ilmastopolitiikan vaatimuksiksi. Ministeriöllä on pitkä perinne raskaan pääoma- ja energiavaltaisen teollisuuden etujen puolustajana, ja tässä hengessä ministeriö toimii nyt selvästi ydinvoiman lisärakentamisen puolesta –jopa päättäväisemmin kuin teollisuus itse.

Taisto Turusen esiintyminen on edustanut kaikkea muuta kuin tyypillistä virkamiesperinnettä, kun hän on tullut julkisuuteen vielä valmisteluvaiheessa olevassa asiassa. Yleensä moinen käytös johtaa ministerin nuhteisiin, mutta Mönkäre tuskin antaa Turuselle kurinpalautusta.
    Politikoivaa virkamiestä vaarallisempi on vain virkamieheksi heittäytyvä poliitikko. Mönkäre on itsekin julistautunut ilmastopolitiikan ratkaisuissa kaiken poliittisen epäilyn yläpuolelle. Ministeri ei esimerkiksi edelleenkään tunnustaudu suoraan lisäydinvoiman rakentamisen kannattajaksi, vaikka valinta tulee selvästi esiin hänen toiminnastaan ja puheistaan. Taktisesti tällainen kiertely voi olla tarkoituksenmukaista, mutta Mönkäreen mainostaman avoimuuden kannalta se ei mairittele.
    Kun poliitikko kiistää arvoperustansa ja ryhtyy puhumaan puolueettoman asiantuntijan äänellä, siirrytään vaarallisille vesille. Niin ilmasto- kuin energiapolitiikassakin on kysymys paitsi matemaattisista malleista, myös selkeistä arvovalinnoista. Vaarana on, että viime vuosikymmeneltä tuttu talouspolitiikan vaihtoehdottomuus ajetaan nyt sisään uusille alueille, joilla asiantuntijavaltaa voidaan käyttää entistäkin räikeämmin poliittisten tavoitteiden sumuverhona. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO