Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Imetysasiaa ajetaan vapaaehtoistyönä

Imetykseen voi olla vaikea saada opastusta suomalaisessa synnytyssairaalassa.

Vesa Sisättö

Suomi on jäänyt huomattavasti jälkeen WHO:n suosituksesta, jonka mukaan synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa olisi noudatettava
    10-kohtaista ohjelmaa imetyksen suojelemiseksi, edistämiseksi ja tukemiseksi.
    Suositusta noudattavat sairaalat saavat vauvamyönteisyyssertifikaatin. Useat Suomen synnytyssairaaloista ovat mukana ohjelmassa jooltain osin, mutta vasta kolme sairaalaa on yltänyt kansainväliseen sertifikaattiin saakka. Ruotsissa sertifikaatti on kaikilla synnytyssairaaloilla.
    ”Imetyksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että vauva pääsisi imemään ensimmäisen tunnin aikana. Näin vauva saa äidin maidonerityksen hyvään alkuun”, sanoo BFHI-kouluttaja Ritva Kuusisto.
    Sairaalan henkilökunnan tulisi osata opastaa tuoretta äitiä imetyksessä. Tampereen yliopistossa vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan synnytyssairaalan henkilökunnan tuen ja imetyksen onnistumisen välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys.

Kiinnostuksen
lähdettävä alhaalta

Stakesissa toimi vuosina 1993–1996 imetyksen edistämistyöryhmä. Se lakkautettiin rahapulaan vedoten, vaikka Ritva Kuusiston mukaan jäsenille maksettiin lähinnä matkakulut. Työryhmän tuloksena aloitettiin kuitenkin imetyskouluttajien koulutus Jyväskylässä.
    ”Tällä hetkellä suurin osa vauvamyönteisyyttä ajavasta toiminnasta tehdään vapaaehtoistyönä”, kertoo Ritva Kuusisto.
    ”Paljon on kiinni synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden henkilökunnan kiinnostuksesta vauvamyönteisyyteen. Joillakin alueilla imetyksen edistämiseksi on tehty paljonkin työtä, toisaalla taas ei. Tämä johtaa alueelliseen eriarvoisuuteen.”
    Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta imetyksen edistämiseen on panostettu.
    ”Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä suurin osa äitiysneuvonnasta tapahtuu sairaaloiden sijasta neuvoloissa ja terveyskeskuksissa. Meillä imetyksen edistämisessä on tärkeää neuvolan ja synnytyssairaalan yhteistyö. Olemme lähettäneet WHO:n paperit kaikkiin sairaaloihin, mutta emme voi käskyttää heitä. Kiinnostuksen on lähdettävä sairaalan sisältä”, kertoo neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen.
    ”Ministeriössä on käynnissä laaja ohjelma varhaisen vuorovaikutuksen edistämiseksi – rintaruokintahan on pohjana hyvälle äiti-lapsi -suhteelle. Varsinaista Baby Friendly -tehoiskua ei ole suunnitteilla, mutta terveydenhuollolle toimitetaan jatkuvasti aineistoa työn tueksi.”
    Kaija Hasusen mukaan imetysluvut eivät poikkea vauvamyönteisten sairaaloiden alueilla merkittävästi muusta Suomesta.

Valtion tukea kaivataan
Ritva Kuusisto kaipaisi valtiovallalta ponnekkaampia toimia. Hän on toiminut pienen verkostoryhmän kanssa palkatta vetäjänä vauvamyönteisyysohjelmassa, jollaista WHO:n sopimus myös edellyttää. Lähes kaikki materiaali on käännetty talkootyönä.
    ”Olisi hyvä jos perustettaisiin valtiollinen työryhmä koordinoimaan vauvamyönteisyyteen tähtäävää koulutustyötä sairaaloissa. Valtiovallan tuki antaisi yhtenäisyyttä ja auktoriteettia toiminnalle”, Kuusisto sanoo. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO