Kauppakeskus uhkaa Sipoon lintualueita / Vihreä Lanka 29.9.2000


Kauppakeskus uhkaa Sipoon lintualueita
Satu Elo

Sipoon kunta on tehnyt esisopimuksen uuden kauppakeskuksen rakentamisesta Östersundomin kartanon läheisyyteen, Porvoon moottoritien ja maantien 170 väliin. Kauppakeskusta suunnitellaan Natura-alueeseen kuuluvan Karlvikin lintulahden pohjoispuolella aukeaville pelloille. Vain kolme kilometriä etelämpänä samaa Natura-kokonaisuutta uhkaa Vuosaaren satama.
    Markethankkeen puolustajat vetoavat kunnalle koituvaan taloudelliseen ja työllistävään hyötyyn, vastustajat pelkäävät kauppakeskuksen aiheuttavan korvaamatonta tuhoa maisemalle ja ympäristölle. Kaavamuutos tulee päätettäväksi tämän talven aikana.
    Nykyisen rakennuslain mukaisesti eri tahoilla on tässä vaiheessa mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Sipoossa onkin virinnyt voimakas keskustelu Östersundomin alueen kohtalosta.
    ”Suunnitellun kauppakeskuksen vaikutus viereiseen lintulahteen olisi yhtä vakava kuin Vuosaaren satamahankkeen vaikutus on Porvarinlahden lintualueeseen”, painottaa sipoolainen vihreä kunnanvaltuutettu Catharina Westermarck.
    ”Lisäksi vaarassa on perinnemaisema, jonka museovirasto ja ympäristöministeriö ovat hyväksyneet laatimalleen valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen listalle. Östersundomin kartano, Topeliuksen koivuniemi sekä Östersundomin kappeli sijaitsevat kaikki suunnitellun kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä.”

SELVITYS VALMISTUU LOKAKUUSSA
Westermarck perää Itä-Uudenmaan liiton vastuuta valtakunnallisesti merkittävien perinnemaisemien suojelussa. ”Valitettavasti nyt vain on niin, että Sipoo on Itä-Uudenmaan liiton puheenjohtaja”, Westermarck toteaa. Sipoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström ei ole hänen mukaansa halunnut viedä asiaa eteenpäin liitossa.
    Liljeströmin mielestä keskustelu liikkuu liikaa tunnetasolla. ”Se, että esisopimus on tehty, tarkoittaa toki, että kunta on jo ottanut hankkeeseen positiivisesti kantaa, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Jotkut esittävät asian niin, että kaikki olisi jo lyöty lukkoon. Nythän ollaan keskusteluvaiheessa, jossa ihmisten pitäisi ottaa kantaa rehellisesti mutta asiallisesti.”
    Liljeströmin mukaan faktapohjaiseen keskusteluun päästään vasta, kun konsultin tekemä kokonaisselvitys hankkeen seurauksista valmistuu lokakuussa. Mukana selvityksessä ovat niin ympäristöön, liikenteeseen kuin talouteenkin liittyvät seikat.

KASVAVIA AUTOVIRTOJA
Alueen kaavoituksesta on kiistelty ennenkin. Tällä hetkellä voimassa olevan kaavan mukaan paikalla on rakennusoikeus 90000 neliömetrille asuinaluetta. Kaavamuutos kauppakeskukseksi johtaisi Liljeströmin mukaan pikemminkin rakennusneliömetrien vähenemiseen.
    Hankkeen vastustajille kyse ei ole ole pelkistä neliömetreistä. ”Täysin asutuksesta erillisiä kauppakeskuksia ei pitäisi rakentaa”, Westermarck sanoo. ”Hankkeen tarkoitus ei ole palvella sipoolaisia, vaan houkutella paikalle venäläisiä turisteja ja itähelsinkiläisiä. Tämä johtaisi jopa tuhansien autojen päivittäiseen virtaan.”
    ”Lintulahti kärsisi tästä varmasti, samoin mahdollisesti heti alueen pohjoispuolelta alkava Sipoon korpi, joka tulisi säilyttää Helsingin itäpuolisena vihreänä vyöhykkeenä”, Westermarck katsoo.
    Liljeström ei usko hankkeen vaikuttavan Sipoon korpeen. ”Oletan, että pohjoisesta päin tulevat autovirrat pysyisivät selvästi pienempinä kuin Helsingin suunnasta tulevat. Sipoon korven läpi kulkevan tien liikenne tuskin kasvaisi merkittävästi.”
    Liikenteen kasvu johtaisi joka tapauksessa ainakin moottoritien liittymien uusimiseen, mistä koituu kunnalle kuluja. ”Kyseessä olisi yksi Etelä-Suomen suurimmista ostoskeskuksista”, Westermarck painottaa. ”Parkkialueet mukaanlukien kokonaispinta-ala kasvaisi jopa 15 hehtaariin.”

VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA ON
Östersundomilainen taiteilija Leena Liiponen on ryhtynyt keräämään nimiä hanketta vastustavaan adressiin. Paperin on allekirjoittanut Sipoossa, Porvoossa ja Itäkeskuksessa jo yli 4800 henkilöä, mikä on ylittänyt kaikki Liiposen odotukset.
    Liljeström suhtautuu listoihin skeptisesti, eikä usko kaikkien allekirjoittaneiden perehtyneen asiaan kunnolla. ”Lähinnä hanketta vastustavat vihreät sekä sipoolaiset kauppiaat. Jälkimmäisten kanta ei kuitenkaan ole yhtä jyrkkä.”
    Myös Westermarck pelkää, etteivät ihmiset ole perehtyneet asiaan kunnolla, mutta päinvastaisesta näkökulmasta.
    ”Itä-Uudenmaan liitto on lähettänyt asiaa koskevan esityksen kommentoitavaksi useille eri tahoille. Lausunnot esityksestä tulisi antaa lokakuun kolmanteen päivään mennessä, mutta epäilen, ettei monikaan ole tajunnut asian vakavuutta. Tässä on nyt kyse paitsi tärkeistä ympäristönsuojelullisista asioista myös koko alueen identiteetin katoamisesta.” oETUSIVULLE