Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 11.8.2000

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Runeberginkatu 5 B, 9. krs
00100 Helsinki
Fax: (09) 5860 4124
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Arvot suojeluun

Arvomaailma ratkaisee, mihin teknologisen kehityksen suomia välineitä käytetään.

Ihmiskunnan suurimpien ongelmien, ympäristön tuhoutumisen, väkivaltarikollisuuden, sotien sekä huume- ja päihdeongelmien juuret löytyvät yhdestä ja samasta lähteestä. Kaikkien niiden syynä on arvomaailman saastuminen. Nykymaailmaa leimaavat välinpitämättömyyden ihannointi, oman, muiden ja luonnon elämän ja terveyden tuhoaminen.
    Ongelmiin puuttumisen sijasta tarjotaan todellisuuspakoa. Viihteen, onnellisuuspillereiden, alkoholin ja muiden huumausaineiden avulla ihmiset saadaan unohtamaan yhteiskunnan ja maailman syöpäkivut. Lääkekin on väärinkäytettynä myrkkyä. Syöpä ei parane kipulääkkeillä.
    Kuka puuttuisi arvosaasteen tuottamiseen ja levittämiseen? Ketkä iskostavat nuorison mieliin välinpitämättömyyden ja itsetuhon ihanteita? Vastaus löytyy vallitsevasta kulttuurista. Musiikin, elokuvien ja pintamuodin piireissä ihannoidaan tupakointia, huumeita, liiallista alkoholin käyttöä, väkivaltaa, välinpitämättömyyttä muita kohtaan ja ongelmien peittämistä viihteellä. Ongelmiin vakavasti suhtautuvat aktiiviset ihmiset leimataan häiriintyneiksi fanaattisiksi niuhottajiksi.
    Autoilua ei voida kokonaan tuomita, sillä siitä on myös konkreettista hyötyä. Tupakoinnista sen sijaan ei kenellekään mitään hyötyjä. Kuitenkin tupakkateollisuus porskuttaa valtaapitävien erityissuojeluksessa, joka on tosin viime aikoina ollut koetuksella. Jos tupakkateollisuutta ei saada kuriin, ei saada muitakaan ”pyhitettyjä” myrkyttäjiä ja riistäjiä. Geeniruuan torjuminenkin jäänee haaveeksi, sillä geeniruuan tuottajat tavoittelevat samanlaista ”suojaa” kuin tupakkateollisuuskin, jossa voitot ovat henkeä ja terveyttä arvokkaampia.
    Teknologisen kehityksen tuottamat välineet ovat sinänsä arvovapaita. Se, miten välineitä sovelletaan, riippuu täysin soveltajien arvomaailmasta. Saastunut arvomaailma johtaa hyvätkin aikeet tuhoon. Lääketiedettä voidaan käyttää mahdollistamaan yhä sairaampia elintapoja, autojen kehittynyttä turvallisuutta voidaan käyttää kaahaamisen mahdollistamiseen ja kierrätystäkin voidaan käyttää mahdollistamaan entistä suurempi kerskakertakäyttökulutus. Arvojen olemassaololla ei ole mitään merkitystä, ellei niitä toteuteta jokapäiväisessä elämässä.
    Pahuus ei poistu välineitä kehittämällä tai vaihtamalla, vaan arvomaailman saastumisen torjumisella. Sairaudet eivät parane pelkällä vuodelevolla eikä rikollisuus vankilalla. Ihmiskunnalla ei ole pian enää varaa saastuttamiseen, väkivaltarikollisuuteen, sotiin tai riistoon. Tulevaisuuden yhteiskunnan pitää olla sellainen, jossa polkupyöränsä voi jättää ulos ja kadulla voi kävellä rauhassa ilman väkivallan uhkaa, ilman kaikenkattavaa valvontakameraverkostoa.
    On korkea aika aloittaa arvomaailmankin aktiivinen suojeleminen.

Ari Heinonen
HartolaETUSIVULLE