Vihreät korottaisivat sähköveroa / Vihreä Lanka 11.8.2000


Vihreät korottaisivat sähköveroa
Joonas Pörsti

VIHREÄT vaativat hallituksen budjettineuvotteluissa 400-450 miljoonan markan vuotuista korotusta ympäristö- ja energiaveroihin. Keskiviikkona kokoontunut vihreän eduskuntaryhmän budjettikokous päätti esittää sähköveron korotusta 0,5 pennillä kilowattitunnilta ja jäteveron ulottamista teollisuuden yksityisille kaatopaikoille.
    Sähköveron korotus tuottaisi valtiolle 300 miljoonaa markkaa vuodessa. Hieman yli puolet korotuksesta tulisi teollisuuden maksettavaksi. Vihreiden mukaan korotuksella olisi vain vähäisiä vaikutuksia kotitalouksien sähkölaskuihin. Kerrostaloasunnon sähkölasku kallistuisi 13 markkaa ja sähkölämmitteisen omakotitalon 93 markkaa vuodessa.
    ”Korotusta ei tarvita tuloverojen alennusten rahoitukseen. Sitä tarvitaan verotuksen ympäristöohjaavuuden lisäämiseen, jotta sähköä tuotettaisiin pienemmin hiilidioksidipäästöin”, ympäristöministeri Satu Hassi sanoi eduskuntaryhmän tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Joustoa toimeentulotukeen. Vihreiden mukaan muita talousarvion kannalta keskeisiä asioita ovat tuloverokevennysten kohdentaminen pieni- ja keskituloisille sekä kotityön tuen verovähennysmallin vakinaistaminen. Vihreät kannattavat työministeri Tarja Filatovin (sd.) ehdotusta verovähennysoikeuden ulottamisesta koko maahan ja vähennysoikeuden siirtämisestä kunnallisverotukseen.
    Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara muistutti, että veronkevennyksiä kannattaisi kohdistaa pienituloisille palkansaajille erityisesti kunnallisveron tulonhankkimisvähennyksen muodossa. Silloin kevennykset loisivat uusia työpaikkoja, eivätkä johtaisi talouden ylikuumenemiseen ja inflaatioon.
    Eduskuntaryhmä antoi tukensa myös Soininvaaran esitykselle lisätulojen sallimisesta toimeentulotuen saajille. ”Leipäjonot ovat häpeällisiä ja lisäävät kaiken lisäksi ihmisten tukiriippuvuutta. Vastuun huono-osaisista tulisi siirtyä kirkolta takaisin yhteiskunnalle”, Soininvaara perusteli ehdotustaan.
    Vihreät aikovat ottaa hallituksen budjettiriihessä esille lisäksi ratahankkeiden rahoituksen, mikäli riihessä käydään keskustelua aluepolitiikasta. Anttilan mukaan vihreät olisivat toivoneet, että liikenneministeri olisi esittänyt budjettiehdotuksessaan selkeitä lukuja esimerkiksi Kerava–Lahti -oikoratahankkeen edistämiseksi.

Tukea kehitysmaille. Vihreä eduskuntaryhmä torjui kokouksessaan suorin sanoin valtiovarainministeriön suunnitelman leikata kehitysyhteistyömäärärahoja 0,33 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
    ”Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite nostaa kehitysyhteistyörahoja nykyisestä 0,34 prosentin minimitasosta taloustilanteen salliessa kohti 0,7 prosenttia. Valtiovarainministeriön ehdotus on hallitusohjelman vastainen”, totesi ympäristöministeri Satu Hassi. Vihreiden mukaan määrärahoja tulisi korottaa 165 miljoonalla markalla valtiovarainministeriön ehdotuksesta.
    Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ulla Anttila huomautti, että bruttokansantuotteen kasvu merkitsee kasvu-uraa myös kehitysyhteistyörahoille. Jos vihreät saavat tukea muilta ryhmiltä, he ovat valmiita esittämään määrärahojen korotusta 0,35 prosenttiin. Anttila kuitenkin muistutti, että muut hallituspuolueet eivät ole toistaiseksi ottaneet kehitysyhteistyömäärärahoja esille neuvotteluissaan. oETUSIVULLE