Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 4.8.2000

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Runeberginkatu 5 B, 9. krs
00100 Helsinki
Fax: (09) 5860 4124
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Melusaastetta pääsee pakoon

Jokainen valitkoon asuinpaikkansa sietokykynsä mukaan.

Kolumnisti Terho Pursiainen kirjoittaa asuinpaikkansa lähellä sijaitsevan pelastusaseman ajoneuvojen hälytysäänten aiheuttamasta meluhaitasta (VL 28.7.). Ensiksi esittäisin mielipiteenäni, että hälytysäänet eivät nykyisellään ole tarpeettoman voimakkaita: äänen on kuuluttava heikkokuuloisellekin niin ajoissa, että ehtii "alta pois". Hiljaisemmat äänet siis vaarantaisivat useiden ihmisten terveyden.
    Toiseksi ihmettelen Pursiaisen (ja vastaavien meluvalittajien) asuinpaikan valintaa: jos melu kerran on niin jatkuvaa ja haittaavaa, miten se ei tullut esille asuntoa katsottaessa? Helsingistä löytynee asuntoja hiljaisemmiltakin seuduilta. Niin kauan kuin ketään ei esimerkiksi taloudellisten seikkojen takia pakoteta asumaan erityisen meluisassa ympäristössä, voidaan ajatella ihmisten valitsevan asuinpaikkansa vapaasti tässäkin suhteessa: esimerkiksi pelastusasemien lähelle valikoituu "melusietoisempia" ihmisiä. En siis näe tässä mitään laajempaa yhteisöllistä ongelmaa.
    Pursiainen on myös huolissaan melun vaikutuksista asuntojen hintoihin. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esittää yksityiskohtaista analyysiä aiheesta, mutta kaupunkilaisjärki sanoo, että mikäli meluhaitta ei ole viime vuosina oleellisesti muuttunut, on mahdollinen alennus ollut huomioituna jo asunnon ostohinnassa. Mistään arvon alenemisesta ei nykyomistaja siis voi puhua. Pelastuspalvelun läheisyyden voi moni kokea sitä paitsi eduksi.
    Varsin kiinnostavaa on Pursiaisen ihmettely siitä, miksi pelastusaseman täytyy sijaita tiheästi asutulla alueella. Olisiko mahdollista, että pelastusasema kannattaa sijoittaa nimenomaan niin, että keskimääräinen ajoaika asemalta kohteeseen minimoituu, eli että asema on suurin piirtein siellä missä ihmiset ja rakennuksetkin?

Greig Spankie, DI
HelsinkiETUSIVULLE