Bensiini pilaa pohjaveden / Vihreä Lanka 28.7.2000


Bensiini pilaa pohjaveden
Joonas Pörsti

BENSIININ lisäaineena maailmanlaajuisesti käytetty MTBE on osoittautunut ympäristövaikutuksiltaan haitalliseksi jo pieninäkin määrinä pohjaveteen päästessään. Juomavedessä havaitut haju- ja makuhaitat ovat johtamassa USA:ssa aineen käyttökieltoon. Suomessa laaditaan parhaillaan Euroopan unionille arviota MTBE:n terveysriskeistä.
    MTBE:tä käytetään lyijyn sijasta bensiinin oktaaniluvun kohottamiseen ja palamisen edistämiseen auton moottorissa. Koe-eläintutkimuksissa MTBE:n on havaittu aiheuttavan korkeina annoksina kasvaimia rotille. Huoltoasemilta ja ylitäytetyistä tankeista pohjaveteen valuvat MTBE-määrät ovat kuitenkin pieniä. On vielä kyseenalaista, tullaanko lisäainetta luokittelemaan syöpävaaralliseksi.
    ”Ihminen altistuu enintään tuhannesosaan eläinkokeissa käytetyistä MTBE-annoksista. Jos eläinkokeista voidaan vetää johtopäätöksiä, aine ei ole merkittävä karsinogeeni, jos se on sitä laisinkaan”, sanoo ylitarkastaja Marko Kuittinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta.

Tärpätin makua. Syöpävaaraa suurempina ongelmina tutkijat pitävät MTBE:n haju- ja makuhaittoja. MTBE hajoaa ilmaan haihtuessaan melko nopeasti, mutta maaperään tai pohjaveteen valuessaan hyvin hitaasti. Aineen maku- ja hajukynnys on vedessä erittäin alhainen, joten vähäisetkin vuodot riittävät pilaamaan pohjavesiesiintymän.
    ”MTBE:ssä on aika voimakas tärpätin kaltainen haju ja maku. Meillä on tiedossa Suomesta kymmenkunta tapausta, joissa vedenottamon tai yksittäisen kaivon vesi on pilaantunut”, ylitarkastaja Jukka Malm Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.
    Vierumäellä MTBE:n saastutettua veden paikallinen vedenottamo on jouduttu kokonaan sulkemaan Tuusulan vedenottamolla ympäristökeskus tarkkailee tilannetta edelleen. Malmin mukaan MTBE:tä on saattanut valua pohjaveteen huoltoasemilta eri puolilla maata.
    Viranomaiset eivät ole kartoittaneet MTBE:n saastuttamia pohjavesialueita kattavasti. Tietoa kerätään saastuneiden maa-alueiden kartoituksen yhteydessä.

Etanolia moottoriin. MTBE:tä käytetään Euroopan unionin maista suhteellisesti eniten Suomessa. Yli kymmenen prosentin pitoisuudet ovat tavallisia kotimaisessa bensiinissä.
    Diplomi-insinööri Aimo Rautiola Fortumin öljyntutkimusyksiköstä arvioi, että aineen ympäristö- ja terveyshaitat ovat nousseet erityisen voimakkaasti esille Yhdysvalloissa, koska huoltoasemien bensiinitankit ovat siellä huonomassa kunnossa kuin Suomessa tai muualla Euroopassa. ”Bensiini on USA:ssa niin edullista, ettei säiliöiden vuotoihin ole tarvinnut kiinnittää huomiota. Nyt vuotavat säiliöt uhkaavat pilata monilla alueilla muutenkin niukat pohjavesivarat.”
    MTBE voidaan korvata bensiinissä etanolilla tai muilla eettereillä kuten TAME:lla tai ETBE:llä. Suomessa on käytetty TAME:a vuodesta 1995. Sen terveysvaikutuksista on suomalaistutkijoiden mukaan vielä vähemmän tietoa kuin MTBE:n vaikutuksista. Aine on koostumukseltaan hyvin samankaltainen kuin MTBE.
    Kaliforniassa bensiinin lisäaineena otetaan käyttöön etanoli, kun MTBE kielletään vuodesta 2003 alkaen. Aimo Rautiolan mukaan TAME on toistaiseksi selvästi edullisempi ja soveltuu Suomen kylmiin oloihin teknisesti paremmin kuin etanoli.
    Fortumille bensiinin lisäaineet muodostavat tärkeän tuotantoryhmän. MTBE:tä tuotettiin vuonna 1998 miljardin markan arvosta Yhdysvaltojen, Euroopan ja kotimaan markkinoille. Fortum tutkii uusia korkeaoktaanisia hiilivetyjä Alberta Envirofuels -yhtiössä, josta sillä on osuus. oETUSIVULLE