Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 2.6.2000

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Runeberginkatu 5 B, 9. krs
00100 Helsinki
Fax: (09) 5860 4124
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Autoilun haitat

Bensiiniveron nostaminen parantaisi ympäristön tilaa.

Bensa on halpaa verrattuna siihen, mitä se maksoi parikymmentä vuotta sitten. Tuolloin polttoaineen kalleus hillitsi autoilua ja kimppakyydit tulivat tavaksi pitemmillä työmatkoilla. Autojen polttoaineen kulutukseen kiinnitettiin huomiota, mikä näkyi niin autojen koossa, markkinoinnissa kuin tuotekehityksessä. Nyt on toisin. Eivät ainoastaan autoilun määrät ole lisääntyneet, vaan myös autojen koko. Jopa bensasyöpöt maasturit ja isot urheiluautot ovat yleistyneet.
    Halvan bensiinin murheelliset ympäristövaikutukset ovat yhä selvemmin näkyvissä. Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä onedelleen suuri. Joka vuosi sadat suomalaiset kohtaavat ennenaikaisen kuoleman ja tuhansien sairaudet pahenevat pakokaasupäästöjen takia. Terveydelliset ohjearvot ylittävästä liikennemelusta kärsivät sadat tuhannet ja miljoonia eläimiä kuolee ja vammautuu maanteillämme.
    Korkeaa ympäristöprofiilia tavoitteleva Suomi ei ole pystynyt pitämään antamistaan lupauksista typen oksidipäästöjen rajoittamisen suhteen, koska liikennemäärät ovat kasvaneet nopeammin kuin energiantuotanto ja teollisuus ovat ehtineet vähentämään omia päästöjään. Typen oksidit ovat keskeisiä ilmansaasteita, tarkasteltiinpa asiaa ihmisten terveyden, metsien hyvinvoinnin tai Itämeren rehevöitymisen kannalta. Myöskään ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnonvarojen säästäminen tuleville sukupolville eivät sovi yhteen halvan polttoaineen kanssa.
    Auto- ja öljyala haluaa laskea autoilun verotusta, onhan kysymys suoraan kyseisten alojen liiketaloudellisista eduista. Myös monet poliitikot yrittävät kerätä helppoja pisteitä ympäristön kustannuksella vaatimalla bensaveron laskemista. Energiantuotannon verottaminen on paljon helpompaa, koska energiakustannukset kohdistuvat tavallisiin kansalaisiin pääasiassa näkymättömästi eri tuotteiden korkeimpina hintoina. Elinympäristön terveellisyyden ja viihtyvyyden sekä luonnonsuojelun kannalta tieliikenteen haittavaikutukset ovat maassamme kuitenkin paljon suuremmat kuin energiantuotannon.
    Ympäristötaloustieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tieliikenteen aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset ovat paljon suuremmat kuin liikenteeltä kerättävät verot. Kokonaistaloudellisessa mielessä yhteiskunta itse asiassa subventoi autoilua eikä kuppaa sitä veroilla.

Timo Laukkanen
Helsinki
Päätöksentekijät esiin

Kansalaisten kannalta ikäviä päätöksiä tekevät virkamiehet ja muut päälliköt saavat liiaksi piilotella työnantajiensa nimen takana.
    Monissa lausunnoissa ja päätöksissä lukee: ”kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan...” tai ”yhtiömme ei ole vastuussa väitetystä ympäristöhaitasta...” Useimmiten päätöksen tai lausunnon takana on kuitenkin yksi tai kaksi henkilöä yhteisön tai yrityksen nimen takana piilottelemassa.
    Poliittiset luottamushenkilöt ja päättäjät kantavat usein ”täyttä poliittista vastuuta” oman nimensä riepottelemisella. Sen sijaan yritysten vastuuhenkilöt ja hyvää palkkaa veronmaksajilta kerätyistä varoista nauttivat virkamiehet välttävät ikävän julkisuuden. Samat henkilöt ovat kyllä paistattelemassa eturivissä silloin, kun on jotakin myönteistä kerrottavaa!
    Lehdistön yhtenä tehtävänä tulisi olla etsiä aina julkisuuteen ne henkilöt, joiden vastuulla yrityksen tai yhteisön kulloinkin kyseessä olevat asiat ovat, tai kuka niiden kuntoon laittamista jarruttaa.
    ”Tekijät esiin” -menetelmä saattaa olla jopa suoraa toimintaa monin verroin tehokkaampi tapa juuri ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi.

Keijo Isokallio
ValkeakoskiETUSIVULLE